Sociala medier

Aiana marknadsföring  hjälper er att planera, skapa content och annonsera via sociala kanaler. Tillsammans med er skapar vi en strategi för hur er verksamhet ska synas och marknadsföras på sociala kanaler. Ni bestämmer vilka kanaler ni vill synas på och vi hjälper er att nå ut till er målgrupp.

 

Beskrivning

Aiana marknadsföring gör en marknadsanalys för att kartlägga er konkurrens, målgrupp och geografisk synlighet. Därefter presenterar vi en strategi för hur er verksamhet ska synas och marknadsföras på era sociala kanaler. Vi planerar era inlägg och annonser samt publicerar dem efter överenskommelse.

Nulägesanalys

Vi analyserar era sociala kanaler utifrån konkurrens, målgrupp och geografisk synlighet.

Installation

Vi hjälper er skapa företagskonton på de sociala kanaler där ni vill synas. Vi hjälper er även att installera nödvändiga plug-ins.

Skapa innehåll

Vi planerar, skapar och publicerar innehåll till era inlägg och annonser.

Webbsida

Om ett inlägg eller annons ska länka till er hemsida hjälper vi er att skapa landningssidan .

Uppföljning & rapportering

Ni får regelbunden, månadsvis rapportering om hur arbetet med era sociala kanaler fortgår.