Google AdWords 

Google Adwords

Via Google Adwords kan er verksamhet synas på Google och Google Partner. Annonseringen medför att era annonser syns vid rätt tillfälle för rätt målgrupp. Tillsammans väljer vi vilka sökord ni vill synas på och vilken målgrupp ni vill nå. Vi skapar sedan skräddarsydda annonser som presenteras för era potentiella kunder.

Google Adwords består av plattformarna Google Shopping, Google Display Ads och Google Search Ads. Plattformarna medför att era annonser visas höst upp på Google där ni kan nå ut mer ert budskap och era produkter till fler personer.

Beskrivning

 

Aiana Marknadsföring hjälper er verksamhet att synas på de Google plattformar in önskar. Med Google Adwords når ni ut med ert budskap till rätt målgrupp t.ex. personer i specifika regioner eller personer med specifika intressen. Genom Google Adwords kan du få fler intresserade besökare till er hemsida, något som genererar fler nya kunder och intresseanmälningar.

Aiana marknadsföring tar fram en marknadsplan för Google Adwords så att ni kan få de bästa resultaten för er investering. Tillsammans bestämmer vi vilka KPI:er som vi ska sträva efter att uppnå och skräddarsyr en strategi för hur vi ska uppnå dem. Alla KPI:er följs upp och presenteras i månadsvisa rapporter.

Genom att bara betala för de annonser som genererar klick, och inte för alla annonser som syns, behöver ni inte lägga pengar på annonser som inte genererar någon trafik till hemsidan. Dessutom optimerar vi ert Adwords-konto så att ni får ett så högt Quality Score som möjligt, vilket medför lägre annonseringskostnader.

Google Shopping

Med Google Shopping hjälper vi er att visa era produkter, med bild och pris, tidigt på Google. Google Shopping lämpar sig väl till verksamheter som har en e-handel och vill nå ut till fler kunder och öka sin försäljning.

 

Google Display Ads

Via Google Display Ads, displayannonsering, hjälper vi er att nå ut till rätt personer vid rätt tidpunkt. Med plattformen kan vi hjälpa er att bl.a. bygga varumärkeskännedom eller nå ut till tidigare kunder via re-marketing.

Google Search Ads

Genom Google Search Ads hjälper vi er att synas på specifika sökord med skräddarsydda annonser. Annonseringen medför att du kan har möjlighet att snabbt hamna höst upp på Googles söksida. Vi hjälper er att anpassa annonseringen så att rätt målgrupp når rätt budskap.